Affärsområden / tjänster

Skogstjänster

Organiseras och utförs av Nordic FPC OÜ vilket är också hjärtat av verksamheten.
Vi utför de flesta typer av skogstjänster såsom röjning, gallring och slutavverkning. Vår specialitet är avverkning av stormfälld skog.

Rivningsverksamhet

Organiseras och utförs av OÜ Nordic FPC Group. Inriktningen är tunga rivningar av stålkonstruktioner. Vår huvudverksamhet är rivningar inom processindustri men vi utför rivningar av fabriker av alla dess slag. Rivningarna utföres både manuellt och maskinellt. Förutom själva rivningsarbetet erbjuder vi konsulttjänster för att planera och förbereda rivningar.
Detta arbete består av koordination och projektledning. En viktig del i planeringsarbetet är säkerhetsåtgärder som ska följas extra noga, på grund av arbets miljös farliga natur.

Brandskydd

Verksamheten består av installationer av automatiska sprinklersystem på fabriker, sågverk och alla slags offentliga utrum, som t.ex., sjukhus och idrotts arenor.
Vi arbetar till största delen på Svenska och Norska marknaden. Organiseras i Sverige av OÜ Nordic FPC Group och i Norge av Nordic FPC Norge.
Vanligen arbetar vi som underentreprenörer genom uthyrning av sprinklermontörer. Vi har möjlighet att tillhandahålla arbetsledning och kan även ta totalansvar för olika typer av projekt.
Nordic FPC har varit verksam inom brandskydd sedan 2007 och haft god samarbete med väletablerade byggföretag i Sverige, Norge och Finland.