Detta är Nordic FPC

Företaget är registrerat i Estland. Kunderna finns huvudsakligen i Baltikum, Norge, Finland och Sverige. Vi arbetar även med rivningar och med installering av automatiska brandskyddsanordningar.

Hjärtat av vår verksamhet är skogstjänster. Nordic FPC OÜ utför de flesta typer av skogstjänster exempelvis röjning, gallring och slutavverkning.  
Utifrån varje uppdrags förutsättningar anpassas resurserna.
Vi använder såväl manuella skogsarbetare som maskinell avverkning med maskingrupper.

Nordic FPC OÜ:s specialitet är avverkning av stormfälld skog.
Sedan Stormen Gudrun har stormfälld skog varit Nordic FPC huvudsakliga verksamhet. Inom företaget har vi utvecklat stor erfarenhet och kunskap om de speciella förutsättningar och problem som gäller vid stormfälld skog.

Verksamheten startade på 1990-talet i Ryssland och Baltikum med skogsavverkningar samt leverans av sågtimmer, massved och massaflis till framförallt Sverige och Finland.
I början av 2000-talet utökade Nordic FPC verksamheten till att även omfatta rivningar och brandskyddsinstallationer.
På rivningssidan är inriktningen tunga rivningar av framförallt stålkonstruktioner. Brandskyddsverksamheten är i huvudsak specialiserad mot installation av automatiska sprinklersystem.
I dag är Nordic FPC OÜ:s verksamhet uppdelad i tre affärsområden.
Skogstjänster
Rivningsverksamhet brandskydd