Om oss

Verksamheten startade på 1990-talet i Ryssland och Baltikum med skogsavverkningar samt leverans av sågtimmer, massved och massaflis till framförallt Sverige och Finland.
I början av 2000-talet utökade Nordic FPC verksamheten till att även omfatta rivningar och brandskyddsinstallationer.
På rivningssidan är inriktningen tunga rivningar av framförallt stålkonstruktioner. Brandskyddsverksamheten är i huvudsak specialiserad mot installation av automatiska sprinklersystem.
I dag är Nordic FPC OÜ:s verksamhet uppdelad i tre affärsområden.